0 items in the shopping cart
 • No products in the cart.

Algemene voorwaarden Original CBD

Όροι και Προϋποθέσεις

Άρθρο 1 – Ορισμοί

Σε αυτές τις συνθήκες, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 1. Περίοδος αναστολής:
  Η προθεσμία εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης.
 2. Καταναλωτής:
  Το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης και συνάπτει εξ αποστάσεως σύμβαση με τον επιχειρηματία.
 3. Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα.
 4. Διάρκεια συναλλαγής:
  Συμφωνία εξ αποστάσεως όσον αφορά μια σειρά προϊόντων ή / και υπηρεσιών, η υποχρέωση παράδοσης ή / και αγοράς της οποίας κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου.
 5. Αειφόρος φορέας δεδομένων:
  Οποιοδήποτε μέσο επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά κατά τρόπο που να επιτρέπει τη μελλοντική διαβούλευση και την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.
 6. Δικαίωμα υπαναχώρησης:
  Η δυνατότητα του καταναλωτή να ακυρώσει τη συμφωνία εξ αποστάσεως εντός της περιόδου αναστολής.
 7. Επιχειρηματίας:
  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα και / ή υπηρεσίες σε καταναλωτές από απόσταση.
 8. Συμφωνία εξ αποστάσεως:
  Συμφωνία βάσει της οποίας στο πλαίσιο συστήματος οργανωμένου από τον επιχειρηματία για εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών, έως τη σύναψη της συμφωνίας, χρησιμοποιείται μία ή περισσότερες τεχνικές επικοινωνίας εξ αποστάσεως.
 9. Τεχνολογία για επικοινωνία από απόσταση:
  Μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο καταναλωτής και ο έμπορος να βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο.

Άρθρο 2 – Ταυτότητα του επιχειρηματία:

Masters Solution Secondment B.V.
Arnesteinweg 37
4338 PD
MIDDELBURG

Email: info@cbdoriginal.nl
Kvk: 20170969
BTW-nummer: NL82.25.20.448.B01

Άρθρο 3 – Εφαρμογή

 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά του επιχειρηματία και για κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή.
 2. Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι λογικά δυνατό, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, θα δηλώνεται ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να θεωρηθούν στον επιχειρηματία και θα αποσταλούν δωρεάν, το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 3. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή με ηλεκτρονικό τρόπο κατά τρόπο ώστε ο καταναλωτής μπορεί να αποθηκευτεί με έναν απλό τρόπο σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι λογικά εφικτό, θα αναφέρεται πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, εφόσον οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να διαβαστούν ηλεκτρονικά και θα αποσταλούν δωρεάν ηλεκτρονικά ή άλλως κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 4. Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικοί όροι προϊόντος ή υπηρεσίας πέραν αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος εφαρμόζονται κατ ‘αναλογία και σε περίπτωση αντικρουόμενων γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο καταναλωτής μπορεί πάντοτε να επικαλείται τη διάταξη που είναι πιο ευνοϊκή γι’ αυτόν .

Άρθρο 4 – Η προσφορά

 1. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
 2. Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση της προσφοράς από τον καταναλωτή. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον επιχειρηματία.
 3. Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον καταναλωτή τι δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς. Αυτό αφορά ειδικότερα:
  • την τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων.
  • το ενδεχόμενο κόστος της παράδοσης ·
  • ο τρόπος με τον οποίο θα συναφθεί η συμφωνία και ποιες ενέργειες απαιτούνται για το σκοπό αυτό ·
  • ανεξάρτητα από το αν ισχύουν ή όχι το δικαίωμα υπαναχώρησης ·
  • τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εφαρμογής της συμφωνίας ·
  • η προθεσμία αποδοχής της προσφοράς ή η περίοδος εντός της οποίας ο επιχειρηματίας εγγυάται την τιμή ·
  • το επίπεδο του συντελεστή για την επικοινωνία εξ αποστάσεως, εάν το κόστος χρήσης της τεχνικής για την επικοινωνία εξ αποστάσεως υπολογίζεται σε βάση διαφορετική από τον κανονικό βασικό συντελεστή για τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας ·
  • η συμφωνία αρχειοθετείται μετά τη σύναψή της και, εάν ναι, πώς μπορεί να έχει πρόσβαση από τον καταναλωτή ·
  • ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής, προτού συνάψει τη συμφωνία, μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες που παρέσχε στο πλαίσιο της συμφωνίας και, εάν το επιθυμεί, να την αποκαταστήσει ·
  • οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες στις οποίες, πέραν των ολλανδικών, η συμφωνία μπορεί να συναφθεί ·
  • τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται ο έμπορος και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να διαβουλεύεται ηλεκτρονικά με αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας ·
  • την ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας εξ αποστάσεως σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής

Άρθρο 5 – Η συμφωνία

 1. Η συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις της παραγράφου 4, που συνάπτονται τη στιγμή που ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά και πληροί τους αντίστοιχους όρους.
 2. Εάν ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Εφόσον ο επιχειρηματίας δεν έχει επιβεβαιώσει τη λήψη αυτής της αποδοχής, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία.
 3. Ο επιχειρηματίας μπορεί – στο πλαίσιο του νόμου – να ενημερώνεται ο ίδιος εάν ο καταναλωτής μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα τα στοιχεία και παράγοντες που είναι σημαντικά για την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. η έρευνα έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη συμφωνία, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία ή το αίτημα ή να επισυνάψει ειδικούς όρους για την εφαρμογή.
 4. Ο επιχειρηματίας θα στείλει τις ακόλουθες πληροφορίες με το προϊόν ή την υπηρεσία γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τον καταναλωτή με προσιτό τρόπο σε σταθερό μέσο:
  • τη διεύθυνση επίσκεψης της εγκατάστασης του επιχειρηματία, όπου ο καταναλωτής μπορεί να πάει με καταγγελίες ·
  • οι όροι υπό τους οποίους και ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή μια σαφής δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης ·
  • τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν ο έμπορος έχει ήδη παράσχει αυτές τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από την εκτέλεση της συμφωνίας.

Άρθρο 6 – Δικαίωμα υπαναχώρησης

 1. Κατά την αγορά προϊόντων, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαλύσει τη σύμβαση για 14 ημέρες χωρίς να δώσει κανένα λόγο. υπό τον όρο ότι η σφραγίδα δεν έχει σπάσει. Εάν η σφραγίδα σπάσει, η παραγγελία σας θα είναι οριστική και δεν θα μπορεί πλέον να επιστραφεί. Μετά την ακύρωση έχετε ακόμα 14 ημέρες για να επιστρέψετε το προϊόν σας. Στη συνέχεια, θα πιστωθεί με ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας. Μόνο οι δαπάνες για την επιστροφή στο σπίτι με το κατάστημα για να κάνει τις δικές του rekening.Om ασκήσει το δικαίωμα αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω info@originalcbd.nl Στη συνέχεια, θα ποσό της παραγγελίας που οφείλει εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της επιστροφής σας δήλωση υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ήδη παραληφθεί σε καλή κατάσταση. “
 2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσυρσης, ο καταναλωτής θα χειρίζεται με προσοχή το προϊόν και τη συσκευασία. Θα αποσυσκευάζει ή θα χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να αξιολογήσει εάν επιθυμεί να διατηρήσει το προϊόν. Εάν κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης, θα επιστρέψει το προϊόν με όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ και – αν είναι λογικά δυνατό – στην αρχική κατάσταση και συσκευασία στον επιχειρηματία, σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχει ο επιχειρηματίας. για τον ίδιο τον καταναλωτή.)

Άρθρο 7 – Έξοδα σε περίπτωση υπαναχώρησης

 1. Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης, το κόστος της αποστολής επιστροφής θα επιβαρύνει το πολύ.
 2. Εάν ο καταναλωτής έχει καταβάλει ένα ποσό, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει το ποσό αυτό το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο 30 ημέρες μετά την επιστροφή ή την ακύρωση.

Άρθρο 8 – Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

 1. Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή στο βαθμό που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης ισχύει μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει δηλώσει σαφώς στην προσφορά, τουλάχιστον εγκαίρως για τη σύναψη της συμφωνίας.
 2. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατός μόνο για τα προϊόντα:
  • που έχουν καθοριστεί από τον επιχειρηματία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ·
  • που είναι σαφώς προσωπικής φύσης.
  • που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους.
  • που μπορούν να χαλάσουν ή να γίνουν γρήγορα?
  • η τιμή του οποίου εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει επιρροή ·
  • για μεμονωμένες εφημερίδες και περιοδικά.
  • για εγγραφές ήχου και εικόνας και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων ο καταναλωτής έχει σπάσει τη σφραγίδα.

Άρθρο 9 – Η τιμή

 1. Κατά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών δεν αυξάνονται, εκτός από τις μεταβολές των τιμών λόγω μεταβολών των συντελεστών ΦΠΑ.
 2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες με μεταβλητές τιμές που υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή. Αυτή η σχέση με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι δηλωμένες τιμές είναι τιμές-στόχοι αναφέρονται στην προσφορά.
 3. Οι αυξήσεις των τιμών εντός 3 μηνών από τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.
 4. Οι αυξήσεις των τιμών από 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εφόσον ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και:
  • αυτά είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων · ή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Αποδέσμευση διαλύματος Masters B.V.
  • ο καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη συμφωνία με ισχύ από την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αύξηση των τιμών.
  • Οι τιμές που αναφέρονται στο φάσμα προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Άρθρο 10 – συμμόρφωση και την εγγύηση

 1. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη συμφωνία, τις προδιαγραφές που περιέχονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις ευρωστίας ή / και χρηστικότητας και τις νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και ή κυβερνητικούς κανονισμούς. Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη χρήση εκτός από την κανονική.
 2. Μια εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που μπορεί να προβάλει ο καταναλωτής κατά του επιχειρηματία βάσει της συμφωνίας.

Άρθρο 11 – Παράδοση και την εκτέλεση

 1. Ο επιχειρηματίας θα λάβει τη μέγιστη δυνατή μέριμνα κατά τη λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής υπηρεσιών.
 2. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που γνωστοποίησε ο καταναλωτής στην εταιρεία.
 3. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 4 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η εταιρεία θα εκτελεί αποδεκτές εντολές με τη δέουσα ταχύτητα, αν και το αργότερο εντός 30 ημερών, εκτός εάν συμφωνηθεί μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης ή σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μερικής εκτέλεσης της παραγγελίας, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί σχετικά το αργότερο 30 ημέρες μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς έξοδα και έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση.
 4. Σε περίπτωση διάλυσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά τη διάλυσή του. διαθέσιμο άρθρο. Το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης, θα δηλώνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο ότι θα παραδοθεί ένα αντικείμενο αντικατάστασης. Με τα αντικείμενα αντικατάστασης δεν μπορεί να αποκλειστεί το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το κόστος μιας ενδεχόμενης αποστολής επιστροφής είναι εις βάρος του επιχειρηματία.
 5. Ο κίνδυνος βλάβης ή / και απώλειας προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή ή έναν εκ των αντιπροσώπων που έχουν οριστεί εκ των προτέρων και έχουν γνωστοποιηθεί στον επιχειρηματία, εκτός αν υπάρχει ρητή συμφωνία διαφορετικά.

Άρθρο 12 – Διάρκειες: διάρκεια, ακύρωση και παράταση

Ακύρωση

 1. Ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα και εκτείνεται στην τακτική παράδοση των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή των υπηρεσιών, τηρουμένων των συμφωνηθέντων κανόνων τερματισμού και μιας περιόδου ακύρωσης ενός μηνός κατ ‘ανώτατο όριο.
 2. Ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει μια σύμβαση που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, τηρουμένων των συμφωνηθέντων κανόνων τερματισμού και μιας περιόδου ακύρωσης τουλάχιστον ένα μήνα το πολύ.
 3. Ο καταναλωτής μπορεί να συμφωνήσει με τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:
  • να ακυρώνεται ανά πάσα στιγμή και να μην περιορίζεται σε ακύρωση σε συγκεκριμένη ώρα ή σε συγκεκριμένη περίοδο.
  • τουλάχιστον να ακυρώνονται με τον ίδιο τρόπο που έχουν αναληφθεί από αυτόν.
  • να ακυρώνεται πάντα με την ίδια περίοδο ακύρωσης που έχει ο ίδιος ο επιχειρηματίας.

Άρθρο 13 – Καταγγελίες κανόνες

 1. Ο επιχειρηματίας έχει καταγγελίες με μεγάλη δημοσιότητα και ασχολείται με καταγγελίες στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.
 2. Οι καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται αμέσως, πλήρως και με σαφήνεια στον επιχειρηματία, αφού ο καταναλωτής διαπιστώσει τα ελαττώματα.
 3. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντηθούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν μια καταγγελία απαιτεί προβλέψιμο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός 14 ημερών με ένα μήνυμα παραλαβής και μια ένδειξη όταν ο καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.
 4. Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί σε αμοιβαία διαβούλευση, δημιουργείται διαφορά που υπόκειται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.
 5. Σε περίπτωση καταγγελίας, ο καταναλωτής πρέπει πρώτα απ ‘όλα να απευθυνθεί στον επιχειρηματία. Εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι συνδεδεμένο με το Stichting WebwinkelKeur και τα παράπονα δεν μπορούν να επιλυθούν σε αμοιβαία διαβούλευση, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), το οποίο θα διαμεσολαβήσει δωρεάν. Ελέγξτε εάν αυτό το κατάστημα web έχει μια τρέχουσα ιδιότητα μέλους μέσω του https://www.webwinkelkeur.nl/leden/.Εάν δεν έχει επιτευχθεί ακόμη λύση, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να χειριστεί την καταγγελία του από την ανεξάρτητη επιτροπή διαφορών που έχει ορίσει η Stichting WebwinkelKeur, η απόφαση είναι δεσμευτική και τόσο ο επιχειρηματίας όσο και ο καταναλωτής συμφωνούν με αυτή τη δεσμευτική απόφαση. Η υποβολή διαφοράς σε αυτήν την επιτροπή διαφορών συνεπάγεται δαπάνες που πρέπει να καταβληθούν από τον καταναλωτή στην αρμόδια επιτροπή. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή καταγγελιών μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ΗΕΔ (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Μια καταγγελία δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία, εκτός εάν ο επιχειρηματίας δηλώσει διαφορετικά εγγράφως.
 7. Εάν η καταγγελία κριθεί δικαιολογημένη από τον επιχειρηματία, ο επιχειρηματίας της επιλογής του ή τα παραδοθέντα προϊόντα θα αντικατασταθούν ή θα επισκευαστούν δωρεάν.

Άρθρο 14 – Διαφορές

 1. Οι συμφωνίες μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στις οποίες ισχύουν αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο.

Άρθρο 15 – Συμπληρωματικές ή διαφορετικές διατάξεις

 1. Οι πρόσθετες ή αποκλίνουσες διατάξεις από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ενδέχεται να μην είναι εις βάρος του καταναλωτή και πρέπει να καταγράφονται εγγράφως ή κατά τρόπον ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται με προσπελάσιμο τρόπο από τον καταναλωτή με βιώσιμο τρόπο

De waardering van www.originalcbd.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.9/10 gebaseerd op 64 reviews.